A & A Autosound Est. Since 2005

 

 

A & A Autosound ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2004 ที่ North Hollywood, California จากทีมงานติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี เป้าหมายของเราคือ การบริการ งานติดตั้งระบบอิเล็คโทรนิคภายในรถคุณภาพสูง เรามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นผู้เชี่ยวชา­ในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทรงคุณค่า รวมทั้งงาน CUSTOM-MADE 

วันนี้ A & A Autosound ทุ่มเทการบริการจนเป็นที่ยอมรับกันว่าฝีมือการติดตั้งเครื่องเสียงของเรานั้นอยู่ในระดับแนวหน้า เรามีความรู้ ความสามารถ ที่จะช่วยให้คุณได้งานระบบเสียงที่ตรงความต้องการของคุณ

ให้เราเป็นผู้ช่วยในการนำความสุขแห่งเสียงเพลงมาสู่รถคุณ
– “ขับไปในโลกกว้าง ผสานเสียงคุณภาพจากเรา"

 

 

 Warranty: Thai Text

Peter Chee  & Eddie Ponvattana
A & A Autosound
13121 Sherman Way #M
North Hollywood, CA. 91605
Monday-Saturday 10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sunday by appointment only.
FAX/Telephone: (818) 255-3659
Email:
service@aaautosound.com