นโยบายการรับประกัน

การรับประกันการติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์
A & A Autosound รับประกันงานติดตั้งระบบเครื่องเสียงและระบบกันขโมย ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าของรถของท่าน เมื่อใดที่อุปกรณ์มีปั­หา ทำงานไม่ได้ หรือไม่เต็มที่ จากสาเหตุของการติดตั้ง ท่านสามารถนำรถของท่านมาให้เราตรวจเช็คแก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เครื่องเสียงและระบบกันขโมย จะได้รับการรับประกันตามระยะของผู้ผลิตนั้นๆ

รับประกันความพอใจภายใน 30 วัน
หากท่านไม่พอใจในคุณภาพของสินค้าที่ท่านซื้อไปจากเรา ท่านสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน โดยเราจะไม่ถามคำถามใดๆทั้งสิ้น

สินค้าที่นำมาติดตั้งเอง
เราสามารถติดตั้งสินค้าที่ท่านนำมาเองให้ได้ โดยท่านต้องแน่ใจอยู่ก่อนแล้วว่า สินค้านั้นๆ สามารถใช้งานได้และไม่มีปั­หาใดๆมาก่อน หากท่านไม่แน่ใจ เรามีบริการตรวจเช็คการทำงานของสินค้าของท่าน โดยมีค่าบริการตรวจเช็คเพียงเล็กน้อย โดยค่าบริการนี้จะเก็บรวมกับค่าแรงติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าบริการในกรณีที่พบว่า สินค้านั้นๆ ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม

ระยะเวลาการติดตั้ง
ก่อนที่จะเริ่มทำการติดตั้ง A&A Autosound จะทำการคาดหมายระยะเวลาการติดตั้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า และเราจะพยายามทำให้เสร็จทันเวลานั้นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยความแตกต่างของรถแบบต่างๆนั้นมีมาก ก็มีความเป็นไปได้ที่เวลาของการติดตั้งอาจจะยาวนานกว่าที่ได้กำหนดได้ในตอนแรกได้ ซึ่งทางเราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้ง

เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์
เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ (เสียงหวีด เสียงฮัม) เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และมักจะเกิดจากการออกแบบของรถแต่ละคันมากกว่าจะมาจากตัวอุปกรณ์เครื่องเสียง หรือการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งทางเราจะใช้ความพยายามสูงสุดที่จะทำให้ระบบมีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่า เครื่องเสียงที่ได้รับการติดตั้งไป จะปราศจากเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ โดยสิ้นเชิง  ซึ่งหากปั­หานั้นเกิดขึ้นมาแล้ว เราจะพยายามที่จะแก้ไขให้ได้ โดยเก็บค่าบริการในราคาพิเศษ แต่หากต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์เพื่อลดเสียงรบกวนนี้ ท่านก็จะต้องซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นเพิ่มเติม

การตรวจสภาพรถ
ก่อนที่จะทำการติดตั้ง ทางเราจะทำการเช็ครายละเอียดต่างๆของรถของท่านอย่างถี่ถ้วน ว่ามีปั­หาหรือรอยที่จุดใดบ้าง ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ขอให้ท่านทำการตรวจสอบร่องรอยต่างๆให้ครบ ตรวจรายละเอียด ในChecklist ที่ทางเราเตรียมไว้ให้ อย่างละเอียด เพื่อป้องกันปั­หาหากรถมีรอยเพิ่มเติม ซึ่งทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นก่อน และจะไม่รับประกันการสู­หายของสิ่งของภายในรถของท่าน

ระบบกันขโมย
ระบบกันขโมย เป็นเพียงเครื่องช่วยป้องกันรถของท่านจากมิจฉาชีพ มันช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่าคาดหมายว่าระบบกันขโมยจะให้ความมั่นใจได้เต็มที่ ทางเราไม่รับประกันว่าระบบกันขโมยที่ท่านติดตั้งไปนั้นจะช่วยป้องกันขโมยได้100เปอร์เซ็นต์ เราไม่รับประกันการสู­หาย สู­เสีย ทรัพย์สินภายในหรือตัวรถที่ได้ทำการติดตั้งระบบกันขโมยไปแล้ว ไม่ว่าระบบนั้นจะทำงานหรือไม่